Benesse House Museum, Naoshima    Tadao Ando, Arq.

Museo Suzuki, Kanazawa    Yoshio Taniguchi Arq.

Benesse House Museum, Naoshima    Tadao Ando, Arq.

Shiodome, Tokyo

Tokyo International Forum,    Rafael Viñoly Arq.

Tokyo International Forum, Rafael Viñoly Arq.

Benesse House Museum, Naoshima     Tadao Ando, Arq.

Benesse House Museum, Naoshima    Tadao Ando, Arq.

 21º Museo de Arte Contemporáneo, Kanazawa   Kazuyo Sejima, Arq.

Louis Vuitton, Ginza Square, Tokyo       Klein Dytham Arq.

Shiodome, Tokyo Metropolis
28x35 Horizontal W.jpg

Benesse House Park, Naoshima   Tadao Ando, Arq.

Museo Suzuki, Kanazawa   Yoshio Taniguchi Arq.